MÅLGRUPP: Dagsläge och fördelar: klicka här  

1. Fast boende.        

2. Inflyttningsintresserade

3. Arbetslösa
4. Företag i behov av arbetskraft
5. Företag med etableringsintresse

 

 

Bakgrund: Förstudie

Metod

 

 

Arbetssätt

  1. Kartläggning av allt som finns i respektive bygd – har skett i studiecirkelform (delvis på distans)
  2. Bygdeträffar
  3. Materialinsamling
  4. Introduktion av hemsidesmallen – sker i studiecirkelform

     

 

Pågår i dagsläget

 

Hemsidesmallen innebär:

 

Till Startsida